Webshop

Filter reaktor A2P3 R D

Kataloški broj: BLS442 8.255 RSD *

* kataloška cena bez PDV-a

logo
Opis: filter serije 400
Karakteristike: filtere serije 400 odlikuje visoka efikasnost
jednostavna upotreba i visoka zaštita
Nivo zaštite: A2P3 R D
Vrsta navoja : univerzalni EN148 - za upotrebu sa maskama i polumaskama SGE46, BL5150
BLS5400, BLS5400C, BLS maske serije 3000(3150, 3400, 3150V)
Kućište : ABS Akronitril butaden stiren
Objašnjenje nivoa zaštite:
• A = Organski plinovi i isparavanja
• AX = Organski plinovi i isparavanja ( tačka ključanja <65 ° C)
• B = Anorganski plinovi i isparavanja
• E = Kiseli plinovi i isparavanja
• K = Amonijak i derivati
• P = Čestice prašine
• R = Za višestruku upotrebu
Standard: EN 143:2000/A1:2006, EN 14387:2004 + A1:2008
EUR1_dostupan