Webshop

Zaštita ruku

Radne rukavice su lična zaštitna oprema (PPE) za zaštitu ruku. Kod većine poslova ruke su osnovni 'alat' pa nema kompromisa za njihovu zaštitu.
Zahtevi kod radnih rukavica su široki, od zaštite od mehaničkih rizika, prosecanja, niskih i visokih temperatura, tečnosti i hemikalija do električnog napona.
Važna karakteristika radnih rukavica je udobnost i spretnost prstiju što omogućuje veću produktivnost i zaštitu, i bolje radne performanse.
U izradi zaštitnih rukavica koriste se materijali različitih karakteristika pa je važno odabrati prikladne rukavice za specifične poslove, odnosno različite rizike i uslove rada.
Lacuna asortiman rukavica nudi rešenja za sve radne pozicije i uslove rada koji zahtevaju zaštitu ruku; rukavice za precizne poslove, za grube i teške poslove, kožne rukavice, nitrilne rukavice, rukavice za zavarivanje, vodootporne rukavice, električarske rukavice, jednokratne rukavice...
Filteri
Filteri

* kataloška cena bez PDV-a