Webshop

Zaštita glave

U kategoriji zaštite glave nalazi se kompletan asortiman lične zaštitne opreme (PPE) za zaštitu glave od udaraca, zaštitu sluha i vida i respiratornu zaštitu.
 
  • Šlem nudi fizičku zaštitu od udaraca padajućih predmeta, koji mogu biti slabije snage do jakih smrtno opasnih udaraca.
  • Zaštitu od buke obezbeđuju različiti štitnici za uši u zavisnosti od nivoa izloženosti buci.
  • Zaštita vida podrazumeva različite rizike kojima su ljudske oči izložene kod različitih radnih aktivnosti, kao što su udarci, visoke temperature, prašina i pare do izloženosti direktnoj ili reflektujućoj sunčevoj svetlosti čije UV i IR zrake mogu biti izuzetno opasne za ljudsko oko i vid.
  • Zaštita disajnih organa naročito je važna kod izloženosti udisanju opasnih supstanci koje se nalaze u radnoj atmosferi, bilo u obliku opasnih plinova, para, prašine ili dima.
Filteri
Filteri

* kataloška cena bez PDV-a